Principe van opname :

De KLANT heeft in beginsel het recht om de overeenkomst te ontbinden door terug te keren, of om terug te keren van het PRODUCT naar de VERKOPER.

Voor deze, moet het PRODUCT geretourneerd worden, of is geretourneerd, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na mededeling van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, tenzij de VERKOPER biedt aan het verzamelen van het PRODUCT.

Bedenktijd :

in Overeenstemming met artikel L. 221-18 van het franse wetboek inzake consumentenrecht (Code de herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een derde partij, die niet de vervoerder is, door de KLANT verwerft, fysieke bezit heeft van het PRODUCT.

In het geval waarin de KLANT heeft meerdere PRODUCTEN besteld via een enkele opdracht, die aanleiding geven tot meerdere LEVERINGEN (of in het geval van een bestelling van een PRODUCT geleverd in verschillende batches), de herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een derde partij, die niet de vervoerder is, door de KLANT verwerft, fysieke bezit van de laatste PRODUCT afgeleverd.

Als de KLANT de bestelling heeft betrekking op verschillende PRODUCTEN en als deze PRODUCTEN worden apart geleverd, is de herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een derde partij, die niet de vervoerder is, door de KLANT verwerft, fysieke bezit van de laatste PRODUCT.

De kennisgeving van het herroepingsrecht :

het recht van herroeping overeenkomstig artikel L. 221-21 van het franse wetboek inzake consumentenrecht (Code de KLANT moet kennis geven van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door middel van een verklaring verstoken van ambiguïteit (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) naar : Anspachlaan 94, 1000 Brussel, of
Info@MangaBrussels.worden

kan Hij ook gebruik maken van het aanvraagformulier hieronder :

VORMREVERHANDELINGEN :

ter attentie van : Manga Brussel

Telefoonnummer van de VERKOPER : +32 2 437 33 57
 
e-mail Adres van de VERKOPER* : Info@MangaBrussels.be

ik wil u op de hoogte stellen hierbij mijn opname van het contract in verband met de verkoop van het PRODUCT onder :

- PRODUCT Referentie

N° van de factuur :
N° orde :
- de Bestelde [________________]
- De [________________]
- de wijze van betaling gebruikt :
- Naam van de OPDRACHTGEVER en, indien van toepassing, de begunstigde van de opdracht :
- Adres van CLIENT :
- levering Adres :

- Handtekening van de KLANT (behalve in het geval van verzending per e-mail)

- Datum


waarvoor de herroepingstermijn in acht worden genomen, de OPDRACHTGEVER dient het verzenden van de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voordat de bedenktijd is verstreken.

Gevolgen van de herroeping :

In het geval van intrekking door de KLANT, de VERKOPER verbindt zich ertoe om restitutie van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten voortvloeien , indien van toepassing, de keuze door de AFNEMER van een levering in andere stand dan de stand van standaard levering door de VERKOPER"), zonder onnodig uitstel en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER wordt verzonden van het geretourneerde PRODUCT.

(Artikel L. 221-24 van de consument Code).

De VERKOPER zal eventuele terugbetaling via dezelfde wijze van betaling als de KLANT gebruikt voor de initiële transactie, ssauf indien de KLANT stemt uitdrukkelijk naar een ander medium, in ieder geval, deze terugbetaling zal worden van zonder kosten voor de KLANT.

De VERKOPER is niet verplicht tot het vergoeden van de extra kosten, indien de KLANT uitdrukkelijk gekozen voor een methode van levering duurder dan het type van de standaard levering worden aangeboden door de VERKOPER.

De VERKOPER kan weigeren de terugbetaling tot ontvangst van de goederen of totdat de KLANT heeft verstrekt bewijs van de verzending van de goederen, welke is de eerste van deze feiten.

Beleid van de terugkeer :

De KLANT moet onverwijld en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen na mededeling van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, retourneren en de eigendom, in : Anspachlaan 94, 1000 Brussel.
Deze termijn wordt geacht voldaan indien de KLANT stuurt de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

De kosten van retourneren :

de KLANT draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

In het geval waar het gewicht van het PRODUCT wordt voorkomen dat de KLANT het PRODUCT terug te sturen via Mail, de KLANT draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Estaat van de geretourneerde goederen :

Het PRODUCT moet teruggestuurd worden volgens de instructies van de VERKOPER en zijn inclusief alle accessoires geleverd.

De verantwoordelijkheid van de KLANT alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van andere dan degene die nodig zijn voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van dit PRODUCT. In andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar de verantwoordelijkheid kan worden aangesproken indien hij voert manipulaties andere dan die welke noodzakelijk.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht :

Het recht van herroeping is uitgesloten in de volgende veronderstellingen :

- de Levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt ;

- de Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT of die duidelijk voor een gepersonaliseerde ;

- de leveringen van goederen die onderworpen zijn aan snel kunnen bederven of verouderen ;

- de Levering van audio-of video-opnames of software in gesloten, waarvan de verzegeling is verbroken na levering ;

- Krant, tijdschrift, magazine (behalve abonnement contract) ;

- Verlenen van opvang aan andere dan woondoeleinden, vervoer van goederen, auto verhuur, catering en diensten met betrekking tot recreatieve activiteiten als het aanbod voorziet in een dagtekening of periode van specifieke prestaties ;

- de Levering van goederen die door hun aard gemengd zijn onlosmakelijk met andere artikelen ;

- de Leveringen van goederen verzegeld kunnen niet worden geretourneerd om redenen van bescherming van de gezondheid of de hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken door de KLANT na LEVERING ;

Deverstrekking van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs werd overeengekomen op het moment van het sluiten van de overeenkomst van de verkoop, de levering kan alleen worden gedaan na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde is afhankelijk van de schommelingen op de markt buiten de controle van de VERKOPER ;

- de Levering van digitale inhoud die niet is verstrekt, in de cloud als de voorstelling is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument,die ook erkend dat hij zal het verliezen van zijn herroepingsrecht ;

Dees overeenkomsten gesloten bij een openbare veiling.