De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (onder "algemeen") van toepassing op uitgevoerd door de aanschaf van een individu (beneden de "CLIENT") op de internetsite http://www.mangabrussels.be/ (onder de "SITE") naar Brussel SPRL Manga, die is opgenomen in het register van de handel en de societies under the aantal BE0674752388 Met zijn stoel 94 Boulevard Anspach een team vormt, 1000 Brussel, tel. 32 België 2 33 57 437, e-mail: info@mangabrussels.be (onder de "verkoper").

BELANGRIJK

Elke bestelling doorgegeven de Site aanvaarding impliceert onvermijdelijk onvoorwaardelijk van de cliënt van de onderhavige algemene termen

Artikel 1. DEFINITIES

Hieronder zijn termen die gebruikt worden, wordt nu algemeen signification volgende:

  • "Klant"De cocontracting: vermelden partij van de verkoper, die garanties te hebben dat de consument zich zodanige kwaliteit zoals gedefinieerd in Belgische recht en jurisprudentie. In die hoedanigheid is het uitdrukkelijk gesteld dat de klant behalve de gewone handelingen en 15 jaar.
  • "Levering": vermelden de eerste presentatie van bestelde producten door de cliënt bij de geboorte opgemerkt tijdens orde.
  • "Producten": vermelden alle beschikbare producten op de SITE.
  • "Territorium"België: vermelden.

Artikel 2. OBJECT

De huidige algemeen regeren verkoop door de verkoper aan zijn klanten van producten.

De klant is blijkbaar op de hoogte en geeft toe dat de SITE in aanraking komt met de consumenten en dat de professionals zijn contact op te nemen met de commerciële dienst van de verkoper om gebruik te kunnen maken van verschillende contractuele voorwaarden

Artikel 3. Aanvaarding van het algemeen

Die belooft de huidige lezen aandachtig het algemeen en hen op te nemen, alvorens over te gaan tot de betaling van een orde van Verstreken producten op de SITE.

De huidige algemeen worden ingedeeld op de bodem van elke pagina van de website door middel van een link, moet worden geraadpleegd voordat het bevel. De klant wordt verzocht aandachtig te lezen, te downloaden, te printen het algemeen te houden en een kopie.

De verkoper raadt de cliënt het algemeen te lezen in een nieuwe orde, de laatste versie van de bovengenoemde voorwaarden die gelden voor alle nieuwe orde van producten.

Door te klikken op de knop om te eerste om vervolgens in tweede te bevestigen, de voornoemde uitspraak cliënt geeft toe te hebben gelezen, begrepen en aanvaard het algemeen beperking of zonder conditie.

Artikel 4. Aankoop van producten op de SITE

Om in staat te zijn om een PRODUCT te kopen dat de klant is al een bekend van ten minste 18 jaar hebben toegestaan en de productiecapaciteit of, als hij jonger dan 18 jaar te kunnen rechtvaardigen ten aanzien van de wettige vertegenwoordigers.

De klant zal mogen geven informatie om hem te identificeren door het aanvullen van de beschikbare vorm op de SITE. (*) Teken wijst op de gebieden die verplicht moet worden bereikt en dat de volgorde van de cliënt wordt behandeld door de verkoper. De cliënt kan bewijzen op de SITE de status van diens order. Het toezicht op de leveringen zo nodig kunnen worden opgevangen door het gebruik van de instrumenten voor online controle op enige transportmiddelen. De klant kan ook contact opnemen met de commerciële dienst van de verkoper te allen tijde door e-mail, adresseinfo@mangabrussels.be, om informatie te krijgen over de status van zijn orde.

De informatie die de klant geeft aan de verkoper tijdens een orde alleen volledige, nauwkeurige en actueel zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de cliënt te bevestigen, met alle mogelijke middelen nodig, zijn identiteit, zijn algebra en doorgegeven aan elkaar informatie.

Artikel 5. ORDERS

Artikel 5.1 kenmerken van producten

De verkoper belooft in te voeren de essentiële kenmerken van de producten (van de beschikbare informatie van de chips op het terrein) en de verplichte informatie die de cliënt moet ontvangen op grond van toepasbaar recht.

Die belooft dit aandachtig lezen informatie voor een bestelling te plaatsen op de SITE.

Behalve tegenover uitdrukkelijk aan te geven op de SITE alle producten verkocht door de verkoper zijn nieuw en correspondent voor de geldende Europese wetgeving geldende normen en in Frankrijk.

Artikel 5.2. De procedure


De orders van Verstreken producten rechtstreeks op de SITE. Een bevel uit te voeren, de klant moet volgen hieronder beschreven fasen (gelieve willen er met nadruk op wijzen dat volgens de pagina van het aanzetten van de cliënt kunnen licht verschillen).

                  5.2.1. Keuze aan producten en callopties


De klant zal moeten kiezen de PRODUCT (en) van zijn keuze door te klikken op het betrokken PRODUCT (en) en door te kiezen voor gewenste eigenschappen en hoeveelheden. Eens het gekozen PRODUCT wordt het PRODUCT doe in de mand van de cliënt. Dit laatste kan dan toevoegen aan de mand heel veel producten zoals hij dat wil.

                  5.2.2. Orders


Als produkten zijn geselecteerd en zetten in de mand, de klant moet klikken op het mandje en te bewijzen dat de inhoud van zijn orde juist zijn. Als de cliënt niet in staat was hem nog, dan zal hij worden uitgenodigd te worden geïdentificeerd of om je aan te melden.

Als de cliënt hebben gevalideerd zal de inhoud van de mand en zodra hij worden geïdentificeerd, / geregistreerd wordt weergegeven voor z 'n aandacht een online formulier automatisch aangevuld en prijs overneemt, toepasselijke belastingen en, indien nodig, kosten voor levering.

De klant is uitgenodigd om te bewijzen dat de inhoud van z 'n order (including hoeveelheid, de kenmerken en de verwijzingen van de bestelde producten, factureren adres, betaalmiddel en prijs) zijn voor het valideren van inhoud.

De klant kan dan overgaan tot de betaling van producten aan de hand van instructies die op de SITE te geven en alle informatie die nodig is voor de facturering, voor de levering van de producten. Voor producten voor welke opties beschikbaar zijn, deze specifieke verwijzingen goede opties verschijnen als werden gekozen. Een order plaatste moet begrijpen dat alle informatie die nodig is voor een goede behandeling van de orde.

De cliënt moet kiezen ook de gekozen modus van levering.

                  5.2.3. Ontvangstbevestiging


Als alle hierboven beschreven fasen worden aangevuld een pagina op de SITE apparait ontvangst te bevestigen van de volgorde van de cliënt. Een afschrift van de ontvangstbevestiging van orde automatisch is gericht tot de e-mail CLIENT bij, op voorwaarde dat elektronisch adres aangekondigd op het formulier correct is.

De verkoper heeft niets orderbevestiging post per post of per fax.

                  5.2.4. Facturering


Tijdens de procedure, de klant zal moeten pakken informatie die nodig is voor de facturering (teken (*) wordt gewezen op de verplichte sectoren kunnen worden bereikt en dat de volgorde van de cliënt wordt behandeld door de verkoper).

De klant moet met name wijzen blijkbaar alle informatie over te verstrekken, met name precieze afleveradres, alsook de toegang mogelijk Wetboek van bij de geboorte.

De klant moet ook nader worden omschreven de middelen om betaling gekozen.

Noch de bestelbon die de klant online, noch is de bevestiging van de ontvangst van orde in te dienen die de verkoper naar klant stuurt het per e-mail vormt een rekening. Wat is de wijze van orde van betaling of gebruikt, krijgt de klant het origineel van de snavel tot aan de levering van producten, in het pakje.

5.3. Tijd van bevel


De datum van orde is de datum waarop het beschuldigt receptie online verkoper van orde. Vertragingen heeft gewezen op de SITE alleen beginnen lopen vanaf die datum.

5.4. Prijs


Voor alle producten, de klant zal vinden op de SITE van aangegeven prijzen in euro inclusief belastingen, alsmede de toepasselijke kosten van levering (afhankelijk van het gewicht van het pakket, behalve aan het inpakken en cadeautjes, van leveradres en van transportband of gekozen type vervoer).

De prijzen vallen in het bijzonder de belasting op de toegevoegde waarde (btw) in het tarief dat geldt in de tijd van bevel. Elke wijziging van het toepasselijke tarief een impact kunnen hebben op de prijzen van de producten vanaf de datum van ingang in werking treden van de nieuwe koers.

Het tarief van toepassing van de BTW wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte produkt.

De prijzen van de leveranciers van de verkoper zich dat waarschijnlijk zal worden gewijzigd. Daarom prijzen heeft gewezen op de SITE kunnen veranderen. Ze kan ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbieding of verkoop.

De prijzen zijn geldig op gewezen, uitgezonderd grof fouten. De toepasselijke prijs die wordt aangegeven op de locatie in welke volgorde datum gepasseerd door de klant.

5.5. Beschikbaarheid van producten


De professionele belooft het PRODUCT in datum of de vertraging nu naar de cliënt delen toegelaten, tenzij het op een andere manier.

Het ontbreken van een PRODUCT wordt aangegeven in principe op de pagina van het betrokken PRODUCT. De klant kan daarnaast geïnformeerd worden over de nieuwe voorraad van een PRODUCT van de verkoper.

In ieder geval niet beschikbaar zijn, als er niet werd gezegd, bij de bestelling, de verkoper belooft de opdrachtgever informeren onverwijld als het PRODUCT niet beschikbaar is.

In het geval als een PRODUCT niet beschikbaar is, kan de verkoper, en als toegeven, delen het kunnen geven die gelijkwaardig zijn prijzen een alternatief PRODUCT, kwaliteit en aanvaard door de klant.

Als de klant beslist om af te zeggen om niet beschikbaar zijn van producten, krijgt hij de restitutie van alle bedragen gegoten voor de producten niet beschikbaar uiterlijk in dertig (30) dagen van de betaling.

Artikel 6. Dobbelstenen gelijkRECTIFICATIE

De juiste modaliteiten van wegcijferen, gepland voor "de politiek terugtrekken", de politiek er beschikbaarBIJLAGE 1cadeautjes en toegankelijk aan de onderkant van elke pagina van de SITE hypertext via een link.

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaalmiddelen


De klant kan betalen zijn online producten op de locatie volgens middelen aangeboden door de verkoper.

De klant garanties aan de verkoper dat hij steeds alle vergunningen verzocht in de gekozen vorm van betaling.

De verkoper zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen en de vertrouwelijkheid van gegevens online uitgezonden als onderdeel van de online betalingen op de SITE.

Het is in deze titel bepaalde dat alle informatie in verband met de betaling gegeven op de SITE wordt overgebracht naar de oever van de SITE en niet behandeld wordt op de SITE.

7.2. Datum van betaling


In de zaak tegen een vast bedrag per credit card, de graaf van de cliënt wordt gedebiteerd van de Orde van Verstreken producten op de SITE.

In het geval van gedeeltelijke levering, sum wordt gedebiteerd van de graaf van de cliënt ten vroegste bij het eerste pakket zal worden opgestuurd. Als de klant beslist om af te zeggen om niet beschikbaar zijn van producten, terugbetaling zal worden genomen in overeenstemming met de laatste paragraaf van het artikel 5.5 van de huidige algemene bewoordingen.

7.3. Vertragen of weigering van betaling


Als de bank te debiteren weigert een kaart of andere betaalmiddelen, de klant contact op te nemen met de klantenservice van de verkoper te betalen om van heel andere dingen geldig van betaling.

Als in het evenement, waarvoor de reden dat het in oppositie, weigering, of andere, de overdracht van de flux van schuldeiser van de cliënt als dit onmogelijk, avèrerait order werd geannuleerd en verkoop automatisch geannuleerd.

Artikel 8. Bewijs en archivering

Elk contract met de cliënt dat overeenstemt met een uitspraak van de hoogste bedrag in TTC 120 euro zal worden gearchiveerd door de verkoper tijdens een lengte van tien (10) jaar volgens de L. 213 1 artikel van het Wetboek van de consumptie.

De verkoper verbindt zich ertoe, te archiveren deze informatie met het oog op een controle van de transacties uit te voeren en een kopie van het contract op verzoek van de klant.

In geval van een geschil, de verkoper de mogelijkheid zal hebben om aan te tonen dat zijn systeem van elektronisch toezicht en betrouwbaar is, aangezien hij garandeert de integriteit van transactie.

Artikel 9. Eigendomsoverdracht

De verkoper blijft de eigenaar van geleverde producten op hun volledige betaling door de klant.

Bovenstaande maatregelen niet in de weg staan van de overdracht van de klant, op het tijdstip van ontvangst door hemzelf of door een derde partij door hem aangegeven, met uitzondering van de transportband, risico's van verlies van of schade aan produkten die het voorwerp van een voorbehoud van eigendommen, en risico's van de schade, die ze in staat zullen zijn om af te leiden.

Artikel 10. LEVERING

De modaliteiten voor de levering van producten voorzien zijn in "delivery politiek" er gerichtBIJLAGE 2Van de huidige toegankelijk en aan de onderkant van elke pagina van de SITE hypertext via een link.

Artikel 11. VERPAKKING

Producten zullen afgebroken worden in overeenstemming met de normen van het vervoer van kracht, teneinde een maximale bescherming voor producten tijdens de bevalling. De klanten beloven aan dezelfde normen als zij zich in producten voorwaarden vastgesteld in bijlage 1 - door de politiek terugtrekken.Artikel 12. GARANTIES


Behalve de garanties die de verkoper kan bieden voor sommige producten, van elke cliënt heeft "toegestaan", garanties voor alle producten, die worden hieronder opgesomd, in overeenstemming met artikel L. 111-1 van de Code van het verbruik

Artikel 12.1. Garantie voor complicaties

 

Artikel l. 217 4 van de Code van het verbruik: "De verkoper levert een goede correspondent van het contract en antwoorden afwijkingen van de bestaande tijdens bevrijding. Hij is tevens het antwoord op tekortkomingen van die voortvloeien uit de verpakking, of verzameling van instructies van installatie toen ik hier kwam in zijn lading door de overeenkomst of onder zijn leiding bereikt ".

L. 217 5 Artikel van het Wetboek van verbruik: "De goed voldoet aan de opdracht, 1 ° als het is eigen aan het gebruik van gewone verwachten van een even goed en zo nodig - als ze overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en heeft de eigenschappen van dit is ingevoerd aan de koper in de vorm van monster of model; - als hij introduceert de eigenschappen waarvoor een koper kan rechtmatig wachten rekening gehouden met publieke verklaringen van de verkoper door de producent of door zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 2 ° of als hij wordt vastgesteld op basis van gemeenschappelijke kenmerken toestemming van onderdelen of typisch is voor het gebruik van een speciale doorzocht door de koper, daarin geadviseerd door de verkoper en die dit laatste aanvaard. "

De verkoper is geneigd om te antwoorden op de naleving bestaande gebreken tijdens bevrijding en gebreken van die voortvloeien uit de verpakking, of verzameling van instructies van installatie toen ik hier kwam in zijn lading of uitgevoerd worden onder zijn supervisie.

De actie als gevolg van het defect op de naleving wordt voorgeschreven door twee (2) jaar na de bevrijding van het PRODUCT(L. 12 217 artikel van het Wetboek van het verbruik)

In geval van defect aan de voorwaarden voldoet, wordt de klant kunnen verzoeken om voor het herstel of vervanging van het PRODUCT, met zijn keuze. Echter, wanneer de kosten voor de keuze van de cliënt wordt blijkbaar niet gelijk met betrekking tot de andere optie gezien de waarde van het PRODUCT of het belang van de verkoper niet voldoet, kan nemen zonder een restitutie, na de gekozen optie door de klant.

In hypothese of een vervanging of reparatie onmogelijk zou zijn, de verkoper belooft te herstellen de prijs van het PRODUCT onder de dertig dagen (30) naar de receptie van het PRODUCT veranderd en in ruil voor het ontslag van het PRODUCT door de klant op het volgende adres doodlopende 5 de lomperd - Goussainville PICQUET 95190 - France.

Tot slot, is de klant vrijgesteld van het terughalen van het bewijs van het bestaan van de kant van de naleving van het PRODUCT gedurende vierentwintig (24) maanden volgens de verlossing van het PRODUCT met uitzondering van de eigendom die gelegenheid voor deze vertraging is vastgesteld op 6 (6) maanden.(Artikel L. 217 7 van de Code van het verbruik).

Hij wordt toegevoegd dat de huidige wettige garantie voor complicaties toegepast is onafhankelijk van de commerciële garantie goedgekeurd, indien nodig, over producten.

Artikel 12, lid 2. Garantie voor verborgen gebreken


LLth verkoper van garantie wordt gehouden op de voet van verborgen gebreken van het verkochte produkt die hem ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor hij bestemd is, of gebruik dat de Fed het zo erg dat de klant kon hem niet heeft of had willen geven, maar een lagere prijs, als hij het had geweten.(Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek)

Deze garantie kan de klant die kan bewijzen dat er een verborgen vice de keuze te geven tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT als hij ging terug en de terugbetaling van een deel van zijn prijs, als het PRODUCT ging niet terug.

In het geval als een vervanging of reparatie onmogelijk zou zijn, de verkoper belooft te herstellen de prijs van het PRODUCT onder de dertig dagen (30) naar de receptie van het PRODUCT veranderd en in ruil voor het ontslag van het PRODUCT door de klant op volgende adres 94 Boulevard Anspach een team vormt, 1000 Brussel. Optreden als gevolg van ondeugden verboden moeten worden gevoerd door de klant binnen twee (2) jaar na de ontdekking van de ondeugd.(eerste streepje, van het artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

Artikel 13. VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van de verkoper kunnen worden ingehuurd onder geen omstandigheden in het geval van niet-nakoming van contractuele of slechte uitvoering van de verplichtingen toe te rekenen aan de klant, met name tijdens de inbeslagname van zijn orders.

De verkoper niet zal kunnen worden gehouden voor representatieve of kijken als ik heb gefaald om cadeautjes voor eventuele vertragingen of niet-nakoming, wanneer de oorzaak van vertragingen of niet-nakoming is gekoppeld aan een geval van overmacht zoals die gedefinieerd is in de jurisprudentie van rechtbanken en het Belgisch gerecht.

Hij is bovendien toegevoegd dat de verkoper niet onder controle krijgt, web die locaties zijn direct of indirect gerelateerd aan de SITE. Hij derhalve geen ruimte laat voor verantwoordelijkheid, aangezien de informatie die er wordt gepubliceerd. Links naar derde web sites zijn alleen gegeven slechts ter informatie en geen enkele garantie wordt gegeven als voor de inhoud daarvan.

Artikel 14. Overmacht


De verantwoordelijkheid van de verkoper niet in staat zullen zijn ten uitvoer worden gelegd als de niet-nakoming of de vertraging bij de uitvoering van een van zijn contractuele verplichtingen beschreven in de huidige CGV vloeit voort uit een geval van overmacht.

Is er overmacht in contractuele materiaal als een gebeurtenis te voorkomen, de controle van de debiteur, die niet redelijkerwijs kan worden overwogen tijdens de sluiting van de overeenkomst en de gevolgen van die niet kunnen worden voorkomen door middel van adequate maatregelen, voorkomt dat de uitvoering van de verplichting van de schuldenaar.

Als tijdelijke obstakel is de uitvoering van verplichting hangt tenzij de vertraging als gevolg van de resolutie het rechtvaardigt van het contract. Als laatste obstakel is het contract wordt opgelost door goed en sommige gedeelten zijn bevrijd van hun verplichtingen onder omstandigheden bedoeld in de artikelen 1351 1351 1 en van het Burgerlijk Wetboek.

In die hoedanigheid is de verantwoordelijkheid van de verkoper niet zal kunnen worden aangenomen met name in geval van een aanslag van hackers van Belet, leveringen van de uitrusting, reserveonderdelen, of andere persoonlijke uitrusting van breken van netwerken van elektronische communicatie, alsook in zaak van survenance van een omstandigheid of externe gebeurtenis in de wil van de betrokken verkoper na de sluiting van en door voorkoming CGV uitvoering onder normale omstandigheden.

Hij is toegevoegd dat in een dergelijke situatie de klant kunnen geen aanspraak maken op de terugbetaling van geen schadeloosstelling en beginnen kan niet in beroep gaan tegen de verkoper.

In geval van een survenance van de genoemde gebeurtenissen de verkoper zal zoveel mogelijk proberen te informeren de klant zo snel mogelijk.

Artikel 15. Persoonsgegevens

De verkoper verzamelt op het terrein van de persoonlijke gegevens van zijn klanten, onder meer door middel van cookies. De klanten kan uitschakelen na koekjes instructies van hun auto.

Gegevens die worden verzameld door de verkoper worden gebruikt voor de behandeling van orders op de SITE, het beheer van het tellen van de klant, orders te analyseren en, indien de cliënt uitdrukkelijk deze optie koos, mails te sturen hem van de wervingsactie van commerciële, nieuwsbrieven, reclame en / of informatie over de bijzondere verkoop, tenzij de cliënt niet willen krijgen deze mededelingen meer voor rekening van de verkoper.

De gegevens van de cliënt zijn vertrouwelijk gehouden door de verkoper in het belang van de opdracht van de uitvoering ervan, en respect voor de wet.

De klanten kunnen ieder moment désinscrire wordt door middel van de verkiezingen of door te klikken op hypertext beoogde link met dezelfde strekking hier elk aanbod ontvangen per e-mail.

Gegevens kunnen worden aangekondigd, geheel of gedeeltelijk, aan de aannemers van de verkoper om tussenbeide te komen in proces. Voor commerciële doeleinden, de verkoper kunnen overschakelen op zijn zakenpartners namen en contactgegevens zijn klanten, op voorwaarde dat deze uitdrukkelijk vooraf toestemming geven tijdens inscriptie op de SITE.

De verkoper zal de klanten vragen specifiek of ze willen dat hun persoonlijke gegevens worden verstrekt. De klanten zullen kunnen veranderen elk moment de geest door contact op te nemen met de verkoper. De verkoper kan ook door zijn klanten als ze willen verzoeken ontvangen van zijn commerciële partners.

In overeenstemming met de wet 78 n ° 17 januari 1978 zesde, met betrekking tot informatica in het dossier en in vrijheid en in de Verordeningen (EU 2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens karakter ervan en de Mouvement vrij van deze data, en houdende intrekking van Richtlijn / / 95 46 deze (algemeen reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens rgpd zeggen), de verkoper verzekert de eerbiediging van de rechten van de betrokken personen.

Een herinnering aan hem dat de cliënt van wie de gegevens van persoonlijke aard worden behandeld profiteert van het recht op toegang, correctie update, en van de overdraagbaarheid voor schrapping van de informatie die hem aanbelangt, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 39 en 40 Computer van recht en vrijheid, veranderd en met het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 17 van de algemene Europese verordeningen betreffende de bescherming van de personen (RGPD).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 van de Computer law & Vrijheid vervangen en aan de bepalingen van artikel 21 van de RGPD, de klant kan ook voor legitieme motieven kan verzetten tegen de verwerking van gegevens die het aanbelangt, zonder motief en zonder kosten.

De klant kan uitoefening van deze rechten door de nadruk te leggen op een e-mail adres: info@mangabrussels.be of door het sturen van een mail naar Boulevard Anspach een team vormt, 94, 1000 Brussel.

Hij wordt toegevoegd dat de cliënt in staat moeten zijn om bewijs te leveren van zijn identiteit, hetzij door het scannen van een identificatiedocument of door in te gaan op aan de verkoper een fotokopie van zijn identificatiedocument.Artikel 16. VORDERINGEN

De verkoper brengt bij de beschikbaarheid van de klant een "klantendienst bellen" in het volgende nummer: 2 33 32 57 437 (niet nummer surcharged). Een schriftelijk verzoek van de klant zal moeten worden uitgezonden op volgende adres: 94 Boulevard Anspach een team vormt, 1000 Brussel.

:.Artikel 17. Intellectuele eigendom

Al het geluid en visuele elementen van de SITE, met inbegrip van gebruikte technologie, subjacent worden beschermd door het auteursrecht, het recht van merken en / of van octrooien.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de verkoper. Iedereen die site geeft een web en wil toe naar een directe link naar de SITE hypertext moet vragen om de toestemming van de verkoper in schrijven.

Deze toelating van de verkoper krijgt in geen geval op een andere manier. Die band zal moeten worden afgeschaft, op verzoek van de verkoper. Links naar de SITE hypertext die technieken gebruiken zoals framing (vorming) of het aanbrengen door hypertext banden (tussen in-line) is ten strengste verboden.

Elke afbeelding of weergave van volledige of gedeeltelijke van de SITE en de inhoud, volgens welke de weg over dingen die het is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper, verboden is en vormt een namaak gestraft door de artikelen L. en 335 2 volgende L.713-1 en artikelen en volgende van het Wetboek van intellectueel eigendom.

De aanvaarding van de huidige erkenning CGV waard is door de afnemer van de intellectuele rechten van het bezit van de verkoper en geëngageerd om deze te respecteren.

Artikel 18. Geldigheid van het algemeen

Elke wijziging van wetgeving of van geldende regelgeving of een beslissing het uitschakelen van een bevoegde rechtbank voor één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, niet van invloed is op de geldigheid van de huidige algemene bewoordingen. De wijziging of besluit machtigt in geen geval de klanten naar me vergist in de huidige algemene bewoordingen.

Een van de voorwaarden niet expliciet behandeld in presenteert bestuurd zal worden op basis van de mate waarin de sector van de handel voor de burgers, voor de betrokken met hoofdkantoor in Frankrijk.Artikel 19. Wijziging van het algemeen

De huidige algemeen van toepassing op alle aankopen online uitgevoerd op de SITE, zolang de SITE is online beschikbaar.

Algemeen worden nauwkeurig gedateerd en zal kunnen worden herzien door de verkoper op elk moment. De algemene voorwaarden van toepassing zijn die van kracht zijn op het tijdstip van orde.

Wijzigingen in het algemeen is niet van toepassing op de producten al gekocht.Artikel 20. Bekwaamheid en toepasbaar recht

De huidige algemene termen als betrekkingen tussen de cliënt en de verkoper zijn geregeerd door rechts Belgische

IN geval van een geschil, alleen de Belgische rechter een en ander valt.

In de tijd voor enig beroep op het rechter arbitrage of staat, is de klant dienst wenden tot vordering van de verkoper.

Als er geen akkoord wordt gevonden of als de cliënt wordt aangetoond, moeten proberen in afwachting op te lossen zijn geschillen rechtstreeks aan de verkoper door een schriftelijk verzoek, dan zal hij worden uitgenodigd een procedure van bemiddeling leidde facultatief, in een geest van trouw en van goede wil met het oog op het bereiken van een akkoord tijdens de survenance van alle geschillen in verband met de huidige overeenkomst, inclusief met betrekking tot de geldigheid ervan.

Voor het op gang brengen van deze bemiddeling, de klant kan contact opnemen met de bemiddelaar van de verkoper die gepakt kan worden worden via deze link https://mangabrussels.be

Het deel willen uitvoeren bemiddelingsprocedure zal vooraf moeten informeren over het de andere deel bij aangetekende brief met bericht van ontvangst door hen te wijzen op de conflictelementen

De bemiddeling niet de verplichte invoering van een personage, de cliënt of de verkoper kunnen ieder moment verlaten proces

IN het geval de bemiddeling zou falen als waar zou pas worden overwogen de procesvoering hebben kunnen leiden tot een bemiddeling wordt toevertrouwd aan de bevoegde gerechtelijke instantie hierboven aangegeven.

 

Extra 1

De politiek terugtrekken

Rectificatie beginsel

De klant heeft principieel wel juist, in te trekken of door terug te keren door invoering van het PRODUCT van de verkoper.

Voor haar is de PRODUCT moet hersteld worden teruggegeven of niet al te lange termijn uiterlijk in veertien (14) dagen volgens de mededeling van de beslissing zijn woorden in te trekken, tenzij de verkoper biedt zichzelf te herstellen het PRODUCT.

Vertraging van wegcijferen

Volgens de L. 221 18 Artikel van het Wetboek van de consumptie wordt de termijn verstrijkt van wegcijferen, veertien (14) dagen daarna, wanneer de klant, of een derde minder dan de transporteur en vermeld door de cliënt, fysiek bezit neemt van het PRODUCT.

In geval de cliënt besteld zou hebben verschillende producten via de één bevel geven aanleiding tot diverse leveringen (of in het geval van een orde van het enkele PRODUCT geleverd in verschillende kavels) wordt de termijn verstrijkt van wegcijferen, veertien (14) dagen daarna, wanneer de klant, of een derde minder dan de transporteur en vermeld door de cliënt, fysiek bezit neemt van de laatste PRODUCT afgeleverd.

Als de orde van de cliënt en betrekking heeft op verscheidene producten als deze producten worden apart geleverd wordt de termijn verstrijkt van wegcijferen, veertien (14) dagen daarna, wanneer de klant, of een derde minder dan de transporteur en vermeld door de cliënt, fysiek bezit neemt van het laatste PRODUCT.

Kennisgeving van wegcijferen, recht

Voor de uitoefening van dit recht in te trekken en in overeenstemming met de L. 221 21 Artikel van het Wetboek van het verbruik, de cliënt moet het tegen zijn besluit in te trekken door middel van een verklaring niet in dubbelzinnigheid (bijvoorbeeld brief per post, fax of e-mail) in Boulevard Anspach een team vormt: 94, 1000 Brussel of info@mangabrussels.be
Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:

Rectificatie vorm

Ter attentie van Manga Brussel

Telefoonnummer van de verkoper: 2 33 32 437 57
Aantal fax van de verkoper:
Van e-mail adres van * info@mangabrussels.be VENDEUR

Ik houden je op de hoogte per gebied mijn rechtzetting van het contract met betrekking tot de verkoop van het PRODUCT hieronder:

De opdracht voor het PRODUCT
N ° van de wet:
N ° van de bestelbon:
- Bevel [_] / [_] ontvangen
- Bron van betaling gebruikt:
- Naam van de klant en, zo nodig, van de begunstigde van orde:
- Adres van de cliënt:
Levering - adres:

- Handtekening van de klant (behalve geval van verzending per elektronische post)

- DatumZodat de vertraging van wegcijferen in acht wordt genomen, de cliënt moet hij z 'n communicatie over uit te oefenen van wegcijferen, vlak voor het verstrijken van de uiterste datum van terugtrekking.

Effecten van wegcijferen

Bij het verzinken voor rekening van de opdrachtgever, de verkoper belooft ter vergoeding van de totale bedragen gegoten, met inbegrip van de kosten van levering (behalve voor charge na, indien nodig, door de keuze van de klant een vorm van levering andere dan door middel van gewone bezorging aangeboden door de verkoper) niet al te lange termijn en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen vanaf de dag dat de verkoper zal de levering van het PRODUCT veranderd.(L. 221 24 Artikel van het Wetboek van het verbruik).

De verkoper restitutie zal uitvoeren door met dezelfde betaalmiddelen als degene die de klant zal hebben toegepast voor de eerste transactie werd het ssauf als de cliënt geeft dit toe uitdrukkelijk een restitutie van verschillende betekent in ieder geval mag veroorzaken, kosten voor de klant.

De verkoper is niet moeten terugbetalen met de heffing en de cliënt uitdrukkelijk koos een vorm van levering duurder dan een gewone bezorging door middel van aangeboden door de verkoper.

De verkoper mag uitstellen naar receptie restitutie van het goed of de klant leent tot een bewijs van de goede expeditie van de discrete datum zijn er voor het eerst van deze feiten.

Modaliteiten terug 

De cliënt is schuldig, maar zonder daarbij al te veel uitstel en in elk geval ten laatste veertien (14) dagen na de mededeling van zijn besluit in te trekken van het bestaande contract terug te keren het goede in Boulevard Anspach een team vormt: 94, 1000 Brussel.
Is deze vertraging hoofdzakelijk het respectabele reputatie als de cliënt terugkeert lang vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen (14).

Vers terug 

De klant zal hebben om te zorgen voor directe kosten van ontslag van het goede.

Voor het geval het gewicht van het PRODUCT zou voorkomen dat de cliënt niet om dit PRODUCT per post, de klant zal hebben om te zorgen voor directe kosten van ontslag van het goede.

Stand van de braaf geworden

Het PRODUCT moet zijn gegaan terug volgens kantoren left luggage van de verkoper en al afgeleverd zijn er onder meer accessoires.

De verantwoordelijkheid van de cliënt wordt alleen over huurde de depreciatie van de manipulaties goed als gevolg van andere dan de punten vast te stellen aard, kenmerken en het goede functioneren van dit PRODUCT. Met andere woorden, de klant heeft de mogelijkheid om het testen van het PRODUCT maar zijn verantwoordelijkheid zal kunnen worden in dienst genomen als hij zich ertoe verbindt manipulaties slechts zij die noodzakelijk zijn.

Uitsluitingen van goed rijden

Toch uitgesloten rectificatie is in volgende aannames:

- Levering van goederen of diensten die van op prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt
- Levering van goederen volgens de specificaties van de klant of duidelijk op maat
- Levering van waarschijnlijk eigendom verzwakt of snel te vervallen
- Levering van audio of video opname of software die niet-gesloten verzegeld was na de bevalling
- Tijdschrift, krant, magazine (abonnement behalve contract)
- Andere dan accommodatie voor residentiële doeleinden eigendom, vervoer van autoverhuur, of van de restauratie van diensten met betrekking tot de activiteiten van als voorziet in vrije tijd bieden een date of een periode van concrete uitvoering
- Levering van goederen die van hun aard wordt vermengd in een onlosmakelijke manier in andere artikelen
Voorraden verzegeld - van eigendom dat niet beantwoord kan worden om redenen van bescherming van de gezondheid of de hygiëne van en die zijn vrijgegeven door de klant na de bevalling
- het leveren van alcoholische dranken prijs waarvan toegelaten was ten tijde van de sluiting van de verkoopakte levering daarvan kan alleen worden uitgevoerd na 30 dagen op en dat echte waarde is afhankelijk van schommelingen op de markt te vermijden dat de controle van de verkoper
- Levering van numerieke niet zonder carrosserie inhoud gegeven indien uitvoering begon met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die zelf toegaf dat hij verliest zijn recht dus rectificatie
- opdrachten gemaakt tijdens een openbare aanbestedingsprocedureNog eens 2

Levering politiek

Bij de bevalling zone

De aangeboden producten kan worden, maar over het Europese grondgebied (met uitzondering van Zwitserland).

Het is onmogelijk een order te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit gebied.

Producten worden ingestuurd (in) het bezorgadres (n) die de klant zal hebben opgemerkt (s) in de loop van de procedure.

Vertraging van expeditie

Vertragingen bij de voorbereidingen van een om vervolgens vast te stellen, de rekening voor expeditie in het aanbod van producten, worden vermeld op de SITE. Behalve deze vertragingen ook weekends en feestdagen.

Een elektronisch bericht zal automatisch worden gestuurd aan de cliënt op het moment van de expeditie van produkten, met dien verstande dat het elektronische adres dat is opgenomen in het aanmeldingsformulier correct is.

Vertragingen & kosten van levering

In de loop van het proces om de verkoper sprake zou zijn van de cliënt mogelijk vertragingen en uitingen van expeditie voor de producten gekocht.

De kosten van de expeditie worden berekend op basis van de modus van de levering.
De som van deze kosten wordt door de cliënt schuldig was om boven op de prijs van de producten gekocht.

De details van de vertraging en kosten van ontvangst is gespecificeerd op de SITE.

Geen aanduiding of voor overeenstemming is bereikt over het feit dat de datum van de uitspraak, de verkoper het PRODUCT levert zonder ongerechtvaardigde vertraging en uiterlijk dertig (30) dagen na de sluiting van de overeenkomst.(L. 216 1 artikel van het Wetboek van het verbruik).

Procedures

Het pakket zal worden uitgesteld tot de klant tegen handtekening en op vertoon van een identificatiedocument.

In geval van afwezigheid, een visitekaartje is, laten we over aan de cliënt, om hem te halen haar pakket in het postkantoor.

Leveringsproblemen

De cliënt wordt ingelicht over de levering van datum vastgesteld op het tijdstip waarop hij kiest de band aan het eind van de procedure van online bestelling in rekening te brengen, voordat er orde.

Hij wordt toegevoegd dat de leveringen zal worden uitgevoerd onder dertig (30) dagen maximaal. In extremis, de cliënt moet de verkoper ertoe verplichten om resultaten te boeken voor de redelijke termijnen, en in het geval van levering niet voor deze vertraging, zal hij in staat zijn het contract op te zeggen.

De verkoper zal terugbetalen, zonder bovenmatige vertraging vanaf de ontvangst van de ontslagbrief aan de cliënt, de som betaald voor producten, belastingen en uitgaven met inbegrip van levering door middel van dezelfde wijze van betaling als die waarmee de cliënt om producten te kopen.

De verkoper is verantwoordelijk tot de uitspraak van het PRODUCT aan de klant. Een herinnering aan hem dat de klant heeft een vertraging van drie (3) dagen op de hoogte te brengen van de transportband of gedeeltelijke schade bepaald verliezen tijdens de bevalling.